KÊNH PHÂN PHỐI FINE PLUS

1.ONLINE:  Nhân/ Tổ Chức, Đối tác bán hàng trên trang nhân, page.

Nhà Phân Phối .

Tổng Đại

Đại nhân.

–  Các Trang Thương Mại Điện tử trong nước quốc tế.

  1. OFF LINE:

Nhà Thuốc, Chuỗi Nhà Thuốc.

Sport Center: Gym/ Yoga…

Health & Beauty :  Massage/ Spa/ Health Club….

Cửa hàng/ Chuỗi Cửa Hàng  Hóa Mỹ Phẩm