HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

– FINE PLUS hiểu rằng quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng cũng chính là trách nhiệm của FINE PLUS. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, thắc mắc hay góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của FINE PLUS, Khách hàng vui lòng liên hệ bằng cách:

  • Gửi thư trực tiếp đến địa chỉ trụ sở của FINE PLUS;
  • Gửi email đến địa chỉ: Fineplus.info@fineplusvn.com
  • Gọi điện đến Hotline: 0899 95 91 91